Δήλωση αποκάλυψης (Ορισμός, παραδείγματα) | Πως δουλεύει?

Τι είναι η δήλωση αποκάλυψης;

Η δήλωση αποκάλυψης είναι ένα επίσημο έγγραφο που αποτελεί μέρος της λίστας των εγγράφων που εκδίδει το άτομο, ένας οργανισμός ή η κυβέρνηση, περιέχει διάφορες βασικές και σχετικές πληροφορίες σε μια μη τεχνική γλώσσα για την κοινοποίηση των όρων των συμβάσεων σε άλλα μέρη ή αντισυμβαλλόμενους , γενικά ένα μέσο άτομο.

Εξήγηση

Με απλούς όρους, η αποκάλυψη δείχνει εξήγηση ή δημοσιοποίηση πληροφοριών σε άλλους. Έτσι, η δήλωση αποκάλυψης θα μπορούσε να είναι γραπτή ή προφορική δήλωση που να ορίζει διάφορες πληροφορίες που απαιτούνται ή υποτίθεται ότι πρέπει να εκφραστούν. Όμως, σε γενικές γραμμές, αναφέρεται σε ένα έγγραφο που εκδίδεται από έναν οργανισμό που αναφέρει διαφορετικά γεγονότα και όρους. Για παράδειγμα, εάν μια χρηματοοικονομική συναλλαγή πραγματοποιείται με έναν οργανισμό και άτομα γενικά, υπάρχουν πολλοί όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο έγγραφο που δεν μπορούσαν να κατανοηθούν από έναν απλό λαό. Αυτοί είναι βασικοί όροι σχετικά με τη σύμβαση που συνήφθη μεταξύ των δύο μερών.

Σκοπός της Δήλωσης Αποκάλυψης

Ο ίδιος ο σκοπός της δήλωσης αποκάλυψης είναι η μεταφορά της γνώσης των κρίσιμων ορολογιών, όρων και προϋποθέσεων, καθώς και εξαιρέσεων και συμπερίληψης της σύμβασης κ.λπ. σε μια γλώσσα κατανοητή ακόμη και από έναν ερασιτέχνη. Συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και παρέχει διαβεβαίωση στον πελάτη σχετικά με τη νομιμότητα και την ασφάλεια της επένδυσης, της ασφάλισης, των ενυπόθηκων δανείων ή άλλων σχετικών συναλλαγών. Η δήλωση αποκάλυψης διασφαλίζει ότι τα πάντα κοινοποιούνται στους πελάτες καθώς το αντιλαμβάνεται ο οργανισμός και ότι δεν υπάρχει κακή επικοινωνία ή παρερμηνεία. Περιγράφει επίσης όλες τις διατάξεις σχετικά με τη σύμβαση και τα καθήκοντα και τις ευθύνες των πελατών.

Παραδείγματα δήλωσης αποκάλυψης

Παράδειγμα # 1

Μια τυπική δήλωση δανείου όπως ένα δάνειο για φοιτητές, στεγαστικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, δάνειο οχημάτων, δάνειο ιδιοκτησίας κ.λπ. περιλαμβάνει δήλωση γνωστοποίησης. Περιλαμβάνει το όνομα του οργανισμού, το συμβαλλόμενο μέρος των δανείων, την έγκριση, την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο υπογράφηκε το έγγραφο, βασικούς όρους, όπως διάρκεια του δανείου, επιτόκιο που χρεώθηκε, ετήσιο ποσοστό, συνολικά τέλη επεξεργασίας, δήλωση δανείου, όροι προπληρωμής και διάφορες άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των όρων σχετικά με τις αθετήσεις πληρωμής και ούτω καθεξής.

Παράδειγμα # 2

Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου. Σήμερα, το κοινό γενικά γνωρίζει πολύ καλά την ασφάλιση και διατίθεται επίσης στην αγορά από την κυβέρνηση. Μια δήλωση αποκάλυψης της ασφάλισης περιλαμβάνει τον τίτλο της ασφάλισης μαζί με διάφορους αναβάτες, όπως η ασφάλιση λόγω ατυχήματος, η ασφάλιση υγείας και ούτω καθεξής. Επίσης, εξηγεί ορισμένες καταστάσεις στις οποίες η ασφαλιστική κάλυψη δεν θα ισχύει. Οι όροι που δηλώνονται από την ασφαλιστική εταιρεία, όπως γενετικές πληροφορίες, η ρήτρα αποκλεισμού και λεπτομέρειες σχετικά με τον διορισμό, είναι επίσης μερικοί σημαντικοί τομείς της δήλωσης.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε διάφορους τίτλους ή IRA, η δήλωση περιέχει όρους που ορίζουν ολόκληρο το συμβόλαιο, Κανόνες και κανονισμούς επένδυσης, κυρώσεις, κανονικότητα κεφαλαίων, καταθέσεις, αναλήψεις και ούτω καθεξής. Γενικά, επιτρέπει στο άτομο έναν αξιοσημείωτο χρόνο να διαβάσει και να παραπέμψει τη συμφωνία για να επιστρέψει στον οργανισμό που την εκδίδει.

Τι περιλαμβάνεται;

Μια δήλωση αποκάλυψης θα μπορούσε να αποτελείται από πολλά θέματα, η αγορά ποικίλλει από συμβόλαιο σε σύμβαση και είδη συμφωνιών. Παρά την ανομοιότητα, αναφέρει ορισμένους όρους που είναι αρκετά οικείοι σχεδόν σε όλες αυτές τις δηλώσεις. Αυτά αναφέρονται εδώ.

  • Πρώτον, η δήλωση δηλώνει τον τίτλο της συμφωνίας ή του εγγράφου, και γενικά, είναι γραμμένο με έντονα και κεφαλαία γράμματα. Μερικά παραδείγματα αξιώσεων θα μπορούσαν να είναι Συμφωνία Δανείου, Δήλωση Προσωπικής Αποκάλυψης κ.λπ.
  • Το σώμα περιέχει τους βασικούς όρους και ορολογίες που ένας οργανισμός προτίθεται να επικοινωνήσει με άλλο μέρος. Είναι γεμάτο με πληροφορίες σε απλή γλώσσα και μερικές φορές περιλαμβάνει επίσης πίνακες και γραφήματα.
  • Περιέχει επίσης τις λεπτομέρειες του υπευθύνου για την προετοιμασία του, καθώς και την υπογραφή του ατόμου που το ενέκρινε από την άποψη του οργανισμού.
  • Η ημερομηνία κατά την οποία γράφεται ή παραδίδεται είναι επίσης βασικό κριτήριο της σύμβασης. Γενικά, είναι το σημείο, μετά το οποίο και τα δύο μέρη υπόκεινται στον νόμιμο έλεγχο.
  • Το όνομα του ατόμου με το οποίο έχει γίνει η σύμβαση, μαζί με τις σχετικές λεπτομέρειες, όπως η διεύθυνση, κ.λπ. περιλαμβάνονται επίσης σε αυτό το έγγραφο.

Όλη η κρίσιμη συμφωνία, μαζί με τον σύντομο σκοπό της δήλωσης που πρέπει να εκπληρωθεί, βρίσκει επίσης θέση εδώ.

Χρήσεις

Μια δήλωση αποκάλυψης χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους, και γενικά, οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν καν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υποδηλώνει την κατάσταση του προϊόντος όταν η πώληση έχει πραγματοποιήσει, χρησιμοποιεί ή καταχρηστικά που καλύπτονται σε περίπτωση εγγύησης ή εγγύησης που παρέχεται από μια οντότητα, τρόπους ή μεθόδους με τις οποίες θα μπορούσε να παρέχεται υπηρεσία κ.λπ. Η κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να εκδώσει για το ευρύ κοινό για την τήρηση συγκεκριμένων νόμων και κανονισμών που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση δημόσιας ασφάλειας ή κυβερνητικών πόρων Οι τυποποιημένες διαδικασίες που ακολουθούν η κοινωνία και ο οργανισμός για την επίτευξη αρμονίας θα πρέπει επίσης να υποδεικνύονται μέσω μιας τέτοιας δήλωσης.

Πλεονεκτήματα

Πρώτα απ 'όλα, παρέχει κρίσιμες πληροφορίες στον χρήστη ή στα εμπλεκόμενα μέρη. Εκφράζεται στη μη τεχνική γλώσσα, έτσι ώστε η εξοικείωση των τεχνικών όρων να μην εμποδίζει την κατανόηση του μη ειδικού προσώπου. Θεωρείται επίσης ως μέρος του νομικού εγγράφου και θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως αποδεικτικό στοιχείο, σε περίπτωση νομικής αντιπαράθεσης.

Μειονεκτήματα

Παρόλο που περιέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, βασικούς όρους, σημαντικές ρήτρες που επηρεάζουν τη σύμβαση και άλλες τέτοιες πληροφορίες, μερικές φορές, λόγω του όγκου των λεπτομερειών και του τρόπου με τον οποίο γράφεται, οι άνθρωποι τείνουν να το παραβλέπουν ή γενικά δεν το περνούν είναι λεπτομερώς. Με αυτόν τον τρόπο, χάνονται διάφορα βασικά σημεία και χάνει τον ίδιο τον σκοπό της έκδοσής του.

συμπέρασμα

Συνοπτικά, μια δήλωση αποκάλυψης περιέχει ουσιαστικές και κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται, μια κύρια συμφωνία μεταξύ των μερών, σε σαφή και απλή γλώσσα. Αποτελεί το μέρος των νομικών εγγράφων και θα μπορούσε να παραπεμφθεί σε περίπτωση δικαστικών διαφορών.