Πώς να φτιάξετε κουκκίδες στο Excel; (Βήμα προς βήμα με παράδειγμα)

Πώς να φτιάξετε κουκκίδες στο Excel; (Βήμα βήμα)

Έχω δημιουργήσει έναν από τους δείκτες αριθμούς πωλήσεων για δείγμα δεδομένων για πέντε μήνες, παρακάτω είναι τα δείγματα δεδομένων του ίδιου. Θα δημιουργήσουμε ένα Dot Plot για αυτά τα δεδομένα excel. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Βήμα 1: Εισαγάγετε αριθμούς 1, 2 και 3 στις επόμενες στήλες των δεδομένων. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

 • Βήμα 2: Τώρα επιλέξτε τις δύο πρώτες σειρές των δεδομένων και εισαγάγετε το γράφημα στηλών στο excel.

 • Βήμα 3: Τώρα κάντε δεξί κλικ στο γράφημα και επιλέξτε "Επιλογή δεδομένων".

 • Βήμα 4: Στο παρακάτω πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε "Επεξεργασία".

 • Βήμα 5: Μπορούμε να δούμε τις υπάρχουσες τιμές ως το επιλεγμένο εύρος μας.

 • Βήμα 6: Διαγράψτε αυτές τις υπάρχουσες τιμές και εισαγάγετε 0, 0, 0 και για τα τρία στοιχεία.

 • Βήμα 7: Κάντε κλικ στο Ok, θα έχουμε ένα κενό γράφημα όπως το παρακάτω.

 • Βήμα 8: Κάντε ξανά δεξί κλικ στο γράφημα και επιλέξτε "Επιλογή δεδομένων". Στο παρακάτω παράθυρο κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".

 • Βήμα 9: Στο παρακάτω παράθυρο, επιλέξτε το κελί A1 για "Όνομα σειράς" και για "Τιμές σειράς" εισάγετε 1 ως τιμή.

 • Βήμα 10: Κάντε κλικ στο Ok, θα έχουμε ένα γράφημα όπως το παρακάτω.

 • Βήμα 11: Τώρα κάντε δεξί κλικ στο γράφημα και επιλέξτε "Αλλαγή τύπου γραφήματος".

 • Βήμα 12: Στο παρακάτω παράθυρο επιλέξτε "Combo".

 • Βήμα 13: Για "Στοιχείο 1" επιλέξτε "Διάγραμμα διάσπαρτα" και κάντε κλικ στο Ok.

 • Βήμα 14: Τώρα θα έχουμε ένα γράφημα όπως το παρακάτω με μια τελεία, η γραμμή στηλών αντικαθίσταται με μια τελεία.

 • Βήμα 15: Κάντε δεξί κλικ στο γράφημα και επιλέξτε ξανά "Επιλογή δεδομένων". Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε "Στοιχείο 1" και κάντε κλικ στο "Επεξεργασία".

 • Βήμα 16: Τώρα μπορούμε να δούμε κάτω από το παράθυρο επιλογών.

 • Βήμα 17: Για το «Όνομα Σειράς» επιλέξτε το κελί A1, για «Τιμές Σειράς Χ» επιλέξτε τη στήλη που έχει τον αριθμό 1 (αυτή που έχουμε εισαγάγει χειροκίνητα στο βήμα 1) και για «Τιμές Σειράς Υ» επιλέξτε αριθμούς Στοιχείου 1.

 • Βήμα 18: Κάντε κλικ στο Ok, τώρα θα έχουμε ένα διάγραμμα κουκκίδων για το "Item 1".

 • Βήμα 19: Τώρα πρέπει να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία για τα άλλα δύο στοιχεία, δηλαδή "Στοιχείο 2" και "Στοιχείο 3".

Παρακάτω είναι για το στοιχείο 2.

Παρακάτω είναι για το στοιχείο 3.

Τώρα θα έχουμε ένα γράφημα "Dot Plot" έτοιμο όπως το παρακάτω.

Όπως μπορούμε να δούμε αντί για το παραδοσιακό γράφημα "Γραμμή στήλης" έχουμε ένα γράφημα "Dot Plot".

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

 • Δεν υπάρχει ενσωματωμένο διάγραμμα κουκκίδων στο excel.
 • Χρειαζόμαστε έναν συνδυασμό του διάσπαρτου γραφήματος για να δημιουργήσουμε ένα γράφημα κουκκίδων.
 • Μπορούμε να αυξήσουμε το μέγεθος των κουκκίδων σε περίπτωση που απαιτείται στην ενότητα της σειράς δεδομένων μορφής.
 • Εάν χρειάζεστε ένα οριζόντιο γράφημα κουκκίδων, τότε πρέπει να εισαγάγετε ένα γράφημα ράβδων στο excel αντί για το γράφημα στηλών.